е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-5 / 31.8.2017 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване на IV- то класна пътна мрежа и улици в чертите на населените места на територията на община Бяла, включително платната за движение по републикански път в границите на град Бяла за експлоатационен сезон 2017/2018 год."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 50/04.09.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация; Образци за попълване; ЕЕДОП; Проект на договор; Оценка;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация зимно.zip 20.6.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 3 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява ID 9067960 от 04.09.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 20.6.2021 г.

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 4 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 53/14.09.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за удължаване на срока за оферти.pdf 20.6.2021 г.

Информация АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 5 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 478/14.09.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок.PDF 20.6.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 6 / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 581/20.09.2017 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 20.6.2021 г.

Договор № 7 / 23.10.2017 г.

Публикувано на: 23.10.2017 г.
Коментар: Договор рег. № 20-86/23.10.2017г. и приложения към него: Техническа спецификация; Предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение; График за почистване;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 20.6.2021 г.