е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-2 / 19.3.2020 г.

Извършване на строително-монтажни работи за обект: "ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР (ПИ 07598.303.1001.15 и ПИ 07598.303.1001.16) в УПИ XVII-184, 185, 186 в кв. 47, гр. Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Покана № 1. / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 -22/19.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 18.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 18.5.2021 г.

Образец на оферта № 3. / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта.doc 18.5.2021 г.

Количествено -стойностна сметка № 4. / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Коментар: Количествено - стойностна сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС_КЦ_2020.xlsx 18.5.2021 г.

Оферти № 5. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 324/23.03.2020г. от "КЕРАМИК ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 18.5.2021 г.

Оферти № 6. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 325/23.03.2020г. от "БИЛД ИНВЕСТ ИНКОРПОРЕЙТ" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 18.5.2021 г.

Оферти № 7. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 331/24.03.2020г. от "БЕЛ - РС" ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 18.5.2021 г.

Заповед избор № 8. / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 234/26.03.2020г. за определяне на допустим разход
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед избор.pdf 18.5.2021 г.