е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-5 / 17.4.2019 г.

Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция и преустройство на сграда с идентификатор № 07598.303.1001.18 в гр. Бяла в "Център за изкуства и занаяти""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Покана № 1. / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9400 - 925/23.04.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2. / 23.4.2019 г.

Публикувано на: 23.04.2019 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 30.7.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 3. / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 176/07.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4. / 14.6.2019 г.

Публикувано на: 14.06.2019 г.
Коментар: Договор рег. № 20-124/14.06.2019г. и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения.pdf 30.7.2021 г.