е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-14 / 10.1.2017 г.

"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ГР. ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Документация+техн_спец_методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq_tehn_spec_metodika.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Чертеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Ponijavane bordiur-Model.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 01_Obrazci_ulici_lom.zip 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 17.1.2017 г.

Публикувано на: 17.01.2017 г.
Коментар: Разяснения до всички
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq do vsichki.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 7 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Коментар: Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSI-75_Obshtina_Lom_Stanovishte_P.doc 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 30.1.2017 г.

Публикувано на: 30.01.2017 г.
Коментар: Разяснения до всички
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razasneniq 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 20.2.2017 г.

Публикувано на: 20.02.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 13.3.2017 г.

Публикувано на: 13.03.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saob6tenie_s_14.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 13 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 108.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 15 / 28.4.2017 г.

Публикувано на: 28.04.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie vazl porachka.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 16 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikl. Dogovor.pdf 24.1.2021 г.