е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-1 / 2.2.2017 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване от 6/шест/ населени места от община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Обявление по ЗОП № / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

№ / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфосметоб.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документациясмет.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBRAZCI smetosubirane.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.2.2017 г.

Публикувано на: 13.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.3.2017 г.

Публикувано на: 07.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot smet.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.4.2017 г.

Публикувано на: 04.04.2017 г.
Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 4.4.2017 г.

Публикувано на: 04.04.2017 г.
Коментар: ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) предлагана цена сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 154/04.04.2017 г. / 4.4.2017 г.

Публикувано на: 04.04.2017 г.
Коментар: договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.