е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-7 / 2.4.2020 г.

00384-2020-0004 „Извършване на СМР- основен ремонт на улици в Бяла Слатина и централен площад в село Попица, общ. Бяла Слатина“.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.4.2020 г.

Публикувано на: 02.04.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 27.4.2020 г.

Публикувано на: 27.04.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 15.5.2020 г.

Публикувано на: 15.05.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Коментар: Договор с Изпълнител, част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Коментар: Договор с Изпълнител, част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Работни проекти.rar 19.1.2021 г.

Други документи № 12 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 13 / 24.8.2020 г.

Публикувано на: 24.08.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 14 / 15.12.2020 г.

Публикувано на: 15.12.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.