е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-1 / 13.4.2016 г.

"ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ ЯСЛИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.12.2021 г.
Файлове актуални към: 2.12.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_Hrani_2016.zip 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie_Hrani_2016.pdf 2.12.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq do vsichki kandidati.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Коментар: протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_1_rab_komisija.pdf 2.12.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Коментар: Съобщение отваряне цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otvarjane_tseni.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Птотокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 2.12.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: Решение № 38
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Информация по чл. 22б от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Договор № 183
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 183.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Договор № 184
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 184.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Договор № 185
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 185.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Договор І№ 186
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_186.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Договор № 187
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 187.pdf 2.12.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 24.10.2016 г.

Публикувано на: 24.10.2016 г.
Коментар: Договор № 188
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 188.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 16 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie vazlogena porachka.pdf 2.12.2021 г.

Гаранции № 17 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Освобождаване на гаранции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii hrani_2016.doc 2.12.2021 г.

Други документи № / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl.dogovor op 6.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 18 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dogovor op 1.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 19 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dogovor op 2.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 20 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dogovor op 3.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 21 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dogovor op 4.pdf 2.12.2021 г.

Други документи № 22 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie prikl. dogovor op 5.pdf 2.12.2021 г.