е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-3 / 14.4.2016 г.

"Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Рехабилитация на общински път MON 1061 от км 0+000 до км 1+800, включително реконструкция и уширение на мост при км 1+250 и рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-3 / 2 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-3 / 3 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Техническо задание
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тежническо задание.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-3 / 4 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-3 / ПП-11-6 / 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-Проектиране ДФЗ.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-3 / 5 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от комисия Проектиране ДФЗ-7-3.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-3 / 6 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с Aлве Консулт-проектиране ДФЗ -7-3.pdf 5.1.2021 г.