е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-60 / 19.3.2020 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) MU5_2020.pdf 27.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 3 / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 503 за изменение на срок.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) корегиран протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 4.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 1182.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 13 / 8.10.2020 г.

Публикувано на: 08.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000322.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 8.10.2020 г.

Публикувано на: 08.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 15 / 20.1.2021 г.

Публикувано на: 20.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за изпълнен договор.pdf 27.1.2021 г.