е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-60 / 19.3.2020 г.

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 11.8.2020 г.
Файлове актуални към: 11.8.2020 г.

Документация за участие № 1 / 19.3.2020 г.

Публикувано на: 19.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 11.8.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 15.4.2020 г.

Публикувано на: 15.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) MU5_2020.pdf 11.8.2020 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 3 / 21.4.2020 г.

Публикувано на: 21.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 503 за изменение на срок.pdf 11.8.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 26.6.2020 г.

Публикувано на: 26.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 11.8.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) корегиран протокол 1.pdf 11.8.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 11.8.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 11.8.2020 г.