е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Събиране на оферти с обява ОП-11 / 8.6.2020 г.

„СМР по реализиране на проект „Обновяване на Лесопарк „Ичмата“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обявление за откриване на обществена поръчка № 1 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Обявление АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 2 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява РОП.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА1.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Указания за подготовка на образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания подготовка образци.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение №2 - Образци на документи.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Образец на КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС.xlsx 20.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3 Проект на договор.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Технически проект част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП1.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Технически проект част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП2.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 10 / 19.6.2020 г.

Публикувано на: 19.06.2020 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за прием на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок за прием на оферти.pdf 20.1.2021 г.