е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-12 / 24.1.2020 г.

"Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 от ЗУТ, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на пет сгради на територията на гр. Никопол, с цел кандидатстване за финансиране за безвъзмездна финансова помощ с проект по ОПРР 2014-2020г." по обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-12 / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-12 / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-12 / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-12 / 24.1.2020 г.

Публикувано на: 24.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-12 / 20.2.2020 г.

Публикувано на: 20.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 28.11.2021 г.