е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-5 / 11.4.2017 г.

"Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017 г. по четири обособени позиции"

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063299
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. spesifikciq.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci (4).docx 20.6.2021 г.

Други документи № / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt-na-dogovor (3).docx 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-46 / 11.4.2017 г.

Публикувано на: 11.04.2017 г.
Коментар: Обява по за ОП на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Съобщение за прекратяване по Обособени позиции 1,2 и 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за прекратяване.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 15.5.2017 г.

Публикувано на: 15.05.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol Rehabilitaciq 4 pozicii.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Meridian_cor.pdf 20.6.2021 г.