е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 135 / 10.6.2020 г.

"Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция на "Златното езеро" в УПИ ХL-9001 от кв. 170 по плана на гр. Карнобат и околно пространство и упражняване на авторски надзор"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обява № 1. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 7.5.2021 г.

Информация за обява № 2. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.PDF 7.5.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 7.5.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.PDF 7.5.2021 г.

Проект на договор № 5. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.PDF 7.5.2021 г.

Образци № 6. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 7.5.2021 г.

ЕЕДОП № 7. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.pdf 7.5.2021 г.

ЕЕДОП № 8. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 7.5.2021 г.

Протокол № 9. / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_1.pdf 7.5.2021 г.

Протокол № 10. / 3.7.2020 г.

Публикувано на: 03.07.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_DMM_zl.ezero.pdf 7.5.2021 г.