е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-6 / 1.6.2017 г.

Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе - гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево, както и ремонт на част от пътища от IV - класната пътна мрежа на Община Сунгурларе - BGS - 1265 - /III - 7306/ - Сунгурларе - Грозден - Лозица - граница - /Община Карнобат - Сунгурларе/ - Огнен - Искра - /I-6/ от км 0+000 до км 12+000, BGS - 2261/BGS - 1265 Лозица - Огнен/ - Терзийско от км 0+000 до км 1+400 и BGS - 2267 - /II - 73/ - Прилеп - ж. п. гара Завет - Завет - Съединение - /III - 7305/ - от км 9+370 до км 11+770, по 3 обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) rehenie asfalt-2017.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Обявление за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie asfalt-2017.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dok. asfalt-2017.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci remont (1).docx 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Отговори на въпроси 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговори на въпроси.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Коментар: Отговори на въпроси (технически проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ТП-общински път.rar 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Решение за промяна публикувано в АОП на 26.06.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie za promqna.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Коментар: Коригирана документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) korig dok.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 ІV класна.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ№2-РЕМОНТ УЛИЦИ И IVкл..doc 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол3.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 26.9.2017 г.

Публикувано на: 26.09.2017 г.
Коментар: Решение № 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение10.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 441 от 22.11.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog op1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 442 от 22.11.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog op2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 443 от 22.11.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog op3.pdf 25.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 16 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vyzl.p.pdf 25.1.2021 г.