е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-29 / 26.2.2018 г.

Публично състезание: "Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Белица, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: "BLG1020/ II-84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица-Краище-Лютово-Бабяк-Орцево" , "BLG1021/ III-8406 / Белица - лет. Семково", "BLG1024/BLG1020, жп гара Белица - Лютово /Краище -Горно Краище" на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 28.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 28.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.3.2018 г.

Публикувано на: 08.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол №1 № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 28.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.5.2018 г.

Публикувано на: 03.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 28.1.2021 г.

Решение № / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 28.1.2021 г.