е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-71 / 21.8.2017 г.

Публично състезание: "Канализация село Краище,община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_001.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за изменения или за допълнителна информация № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za promqna.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_10.docx 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 31.8.2017 г.

Публикувано на: 31.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 22.1.2021 г.

Информация при производство по обжалване № / 15.9.2017 г.

Публикувано на: 15.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 15.9.2017 г.

Публикувано на: 15.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pismo.pdf 22.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 8.11.2017 г.

Публикувано на: 08.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.11.2017 г.

Публикувано на: 24.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie cenovo.pdf 22.1.2021 г.

Протокол №1 № / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.4.2018 г.

Публикувано на: 13.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 22.1.2021 г.