е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-27 / 7.7.2016 г.

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: "Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, СВО, ремонт и рехабилитация (възстановяване) на улична настилка и прилежащите пространства на улици: "Г.С.Раковски", "Христо Ботев", "Св.Св.Кирил и Методий" - гр. Ивайловград и ул."Армира" - с. Свирачи"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 7.7.2016 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva ingenering.doc 20.6.2021 г.

Протокол № 3 / 19.8.2016 г.

Публикувано на: 19.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol ViK.pdf 20.6.2021 г.

Приложения към договор № 5 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prilojenia.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 7.9.2016 г.

Публикувано на: 07.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-138.pdf 20.6.2021 г.