е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-115 / 8.5.2019 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград по две обособени позиции" Обособена позиция №1 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОСП "Социални услуги-Ивайловград"; Обособена позиция №2 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград, във връзка с обществена трапезария за бенефициенти, финансирана от Фонд "Социална закрила";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява АОП.PDF 18.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.5.2019 г.

Публикувано на: 08.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2021 г.

Обява за събиране на оферти № 4 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява Удължаване.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 5 / 4.6.2019 г.

Публикувано на: 04.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 4.6.2019 г.

Публикувано на: 04.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 3.7.2019 г.

Публикувано на: 03.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 18.1.2021 г.