е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-22 / 25.8.2017 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ГР. ДУПНИЦА" ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0002 "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ДУПНИЦА" ПО ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333439323132
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 29/25.08.2017 г. / 28.8.2017 г.

Публикувано на: 28.08.2017 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 29.8.2017 г.

Публикувано на: 29.08.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) !Obrazci_FINAL.docx 20.6.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Образци за попълване след промяна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci, преработени.docx 20.6.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za popravka.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Документация след промени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq sled korekcii.pdf 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 7.11.2017 г.

Публикувано на: 07.11.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol podvijen sastav.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 23.11.2017 г.

Публикувано на: 23.11.2017 г.
Коментар: съобщение цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 podvijen sustav.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 podvijen sustav.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Протокол 4 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4 podvijen sustav.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Доклад от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad podvijen sustav.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 45 / 18.12.2017 г.

Публикувано на: 18.12.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 45 podvijen sustav.pdf 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.podv.sustav.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor Podvijen sustav_cor.rar 20.6.2021 г.

Обявление за ОП № / 10.9.2019 г.

Публикувано на: 10.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl.vuzl.poruchka.podv.sustav.pdf 20.6.2021 г.