е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-27 / 29.6.2015 г.

"Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2015 - 2016 г. по маршрути : "Лом - Крива бара - Лом", "Лом - Комощица - Расово - Лом", "Лом - Долни Цибър - Лом", " Лом - Мокреш - Лом", "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом" "Вълчедръм - Разград - Лом" Обособена позиция №1: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут: "Лом - Крива бара - Дондуково - Василовци - Ст. Махала - Трайково - Момин брод - Лом", Обособена позиция №2: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут: "Лом - Комощица - Расово - Аспарухово - Ст. Махала - Лом", Обособена позиция №3: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Лом - Долни Цибър - Ковачица - Лом", Обособена позиция №4: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Лом - Мокреш - Ботево - Разград - Златия - Игнатово - Ковачица - Лом", Обособена позиция №5: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Черни връх - Вълчедръм - Мокреш - Лом", Обособена позиция №6: Специализиран превоз на ученици до 16-год. възраст за учебната 2015-2016 г. по маршрут : "Вълчедръм - Разград - Златия - Игнатово- Лом".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ZA_SAITA_UCH_AVTOBUSI.zip 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 29.7.2015 г.

Публикувано на: 29.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_цени.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 7 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dogovori_spec_prevozi.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_172.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_173.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_174.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_175.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_176.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 28.9.2015 г.

Публикувано на: 28.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_177.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_172_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 15 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_173_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 16 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_175_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 17 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_176_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 18 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_177_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 19 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_174_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 24 / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: по договор 176
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_176_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 20 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: по договор 172
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_172_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 21 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: по договор 173
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_173_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 22 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: по договор 174
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_174_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 23 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: по договор 175
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_175_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 25 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: по договор 177
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_177_07.09.2015.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 26 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор 172
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 172.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 27 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор 173
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 173.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 28 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор 174
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 174.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 29 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор 175
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 175.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 30 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор 176
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 176.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 31 / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: приключил договор 177
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 177.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 32 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: инфо за изпълнен договор 172
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info izpulnen dogvor 172.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 33 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: инфо за изпълнен договор 173
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info izpulnen dogovor 173.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 34 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: инфо за изпълнен договор 174
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info izpulnen dogovor 174.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 35 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: инфо за изпълнен договор 175
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info izpulnen dogovor 175.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 36 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: инфо за изпълнен договор 176
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info izpulnen dogovor 176.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 37 / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Коментар: инфо за изпълнен договор 177
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info izpulnen dogovor 177.pdf 20.6.2021 г.