е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138 / 9.11.2017 г.

"ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

№ 12 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_KATEGORIZACIQ.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 13 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_SOBSTV.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обявление.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Решение.fed 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_roman_red.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 1 - Техническа спецификация_red.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 2 - Образци_red.docx 15.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) становище риосв.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) становище МК.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) риосв.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) задание.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_Oporen.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_Oporen_NKC.pdf 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 23.11.2017 г.

Публикувано на: 23.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 25.1.2018 г.

Публикувано на: 25.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 17 / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) искане по чл.72 от ЗОП.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол4.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 22 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 23 / 5.4.2018 г.

Публикувано на: 05.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.43 от зос.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 24 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД 18.06.2018.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 25 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 5.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 26 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ (2).pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 27 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 28 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 обявление за възложена поръчка (2).fed 15.1.2021 г.