е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138 / 9.11.2017 г.

"ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

№ 12 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_KATEGORIZACIQ.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 13 / 2.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_SOBSTV.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обявление.fed 18.1.2018 г.

Документация за участие № 2 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Решение.fed 18.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_roman_red.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 4 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 1 - Техническа спецификация_red.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 5 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 2 - Образци_red.docx 18.1.2018 г.

Документация за участие № 6 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) становище риосв.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 7 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) становище МК.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 8 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) риосв.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 9 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) задание.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 10 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_Oporen.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 11 / 9.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R_Oporen_NKC.pdf 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 23.11.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 1.pdf 18.1.2018 г.