е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-2 / 2.8.2019 г.

"Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част - архитектура.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част - геодезия.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част - ПБЗ.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 част конструктивна.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 0300-113 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyavlenie SMR sport.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-2 / 2.8.2019 г.

Публикувано на: 02.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenieMR sport.pdf 17.3.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № ВП-512 / 9.9.2019 г.

Публикувано на: 09.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 17.3.2021 г.

Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol chl.181, al.4.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 2 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-521 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie SMR Sportni ploshtadki.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-192 / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vyzlojena SMR sp ploshtadki.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 134 / 18.11.2019 г.

Публикувано на: 18.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor SMR sp ploshtadki.pdf 17.3.2021 г.