е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-148 / 23.4.2020 г.

"Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 27.1.2021 г.

Обявление № 2 / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.1.2021 г.

Решение за прекратяване № 4 / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване Р-19.pdf 27.1.2021 г.

Обявление № 5 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за прекратена.pdf 27.1.2021 г.