е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-2 / 11.12.2014 г.

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и детските градини

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.6.2018 г.
Файлове актуални към: 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 11.12.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатен асума хранителни продукти -.pdf 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 16.12.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 24.1.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 16.2.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатена сума.pdf 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 17.2.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 17.2.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума по договор.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 27.2.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тена сума храна.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 24.3.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 3.4.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума ДГ.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.4.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИЗПЛАТЕНА СУМА.pdf 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 5.5.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платен асума храна.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.5.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 25.5.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна платено.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF02062015_00000.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изп. суми по договори XRANA 05.15G..doc 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изп. суми по договори XRANA 06.15G. (1).doc 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 21.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна КСУДУ.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 30.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна (2).jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 24.8.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна КСУДУавгуст.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.9.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна м. август ДСП.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.9.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна м. август ДГ.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 30.9.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 29.9.2015.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 4.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 27.10.2015.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 11.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.10 КСУДУ.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 20.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна детски градини 09.11.2015.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 10.12.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 24.11.2015.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 14.12.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изп. суми по договори XRANA i gorivo 12.15.doc 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 14.1.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 01.2016.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 14.1.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна ДГ 01.2016.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 1.2.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храна КСУДС 01.2016.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 1.2.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна ДСП 01.2016.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 1.2.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна КСУДУ 01.2016.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна дг.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна ДСП.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 28.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна.jpeg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 28.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) marieta2.jpeg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF29032016_00000.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 30.3.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF30032016_00004.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори XRANA I GORIVO 04.16..doc 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 26.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF26042016_00000.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 9.6.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.май КСУДС.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.6.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF22062016_00000.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.6.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF29062016_00000.jpg 18.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 20.7.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) рана ДГ м. март2016.jpg 18.6.2018 г.