е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-2 / 11.12.2014 г.

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и детските градини

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 11.12.2014 г.

Публикувано на: 11.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатен асума хранителни продукти -.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 16.12.2014 г.

Публикувано на: 16.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 24.1.2015 г.

Публикувано на: 24.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 16.2.2015 г.

Публикувано на: 16.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатена сума.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума по договор.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 27.2.2015 г.

Публикувано на: 27.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тена сума храна.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 24.3.2015 г.

Публикувано на: 24.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 3.4.2015 г.

Публикувано на: 03.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума ДГ.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.4.2015 г.

Публикувано на: 29.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИЗПЛАТЕНА СУМА.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 5.5.2015 г.

Публикувано на: 05.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платен асума храна.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 25.5.2015 г.

Публикувано на: 25.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна платено.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF02062015_00000.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изп. суми по договори XRANA 05.15G..doc 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изп. суми по договори XRANA 06.15G. (1).doc 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна КСУДУ.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна (2).jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна КСУДУавгуст.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна м. август ДСП.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.9.2015 г.

Публикувано на: 02.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна м. август ДГ.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 29.9.2015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 4.11.2015 г.

Публикувано на: 04.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 27.10.2015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 11.11.2015 г.

Публикувано на: 11.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.10 КСУДУ.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 20.11.2015 г.

Публикувано на: 20.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна детски градини 09.11.2015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 10.12.2015 г.

Публикувано на: 10.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 24.11.2015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 14.12.2015 г.

Публикувано на: 14.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изп. суми по договори XRANA i gorivo 12.15.doc 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна ДГ 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Храна КСУДС 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна ДСП 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна КСУДУ 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна дг.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 2.3.2016 г.

Публикувано на: 02.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна ДСП.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) храна.jpeg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 28.3.2016 г.

Публикувано на: 28.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) marieta2.jpeg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF29032016_00000.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF30032016_00004.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори XRANA I GORIVO 04.16..doc 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF26042016_00000.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 9.6.2016 г.

Публикувано на: 09.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.май КСУДС.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.6.2016 г.

Публикувано на: 29.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF22062016_00000.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 29.6.2016 г.

Публикувано на: 29.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF29062016_00000.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-2 / 20.7.2016 г.

Публикувано на: 20.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) рана ДГ м. март2016.jpg 25.1.2021 г.