е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-1 / 13.5.2016 г.

"ДОСТАВКА НА ЕВРО ДИЗЕЛ И БЕНЗИН А 95 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ" ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - "Доставка на Евро Дизел" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - "Доставка на Бензин А 95".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 2 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Информация за обява до РОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО - гориво -Информация за ОБЯВА.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 3 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Документация гориво за автомобили 2016
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gorivo 2016 - Documentacia.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 4 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gorivo 2016 - Technicheska spec..doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 5 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - obrazec 8.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 6 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Списък на автомобилите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Spisak avtomobili 2016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-1 / 1 / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за гориво.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-4 / 7 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-4-Отговор на Запитване по СОО Доставка на горива за авт..pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-6 / 8 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-6-удължаване срок .pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-СОО-1 / 9 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол горива СОО-1.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО 1 / 10 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Коментар: Договор за гориво 2016г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за гориво автомобили 2016г..pdf 5.1.2021 г.