е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-15 / 22.4.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ: „Разширение на Гробищен парк – ПИ с идентификатор 68789.27.546 – гр. Дупница“ Община Дупница

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Технически проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Грогищен парк - разширение - проект_cor.rar 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Оферта - Образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта за пазарна консултация.docx 27.1.2021 г.

Покана за участие № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: КС - Част ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС - част ВиК.xls 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: КС - част електро
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС - част електро.xlsx 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: КС - Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС - Част Геодезия.xlsx 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: КС - Част Конструкции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС - част Конструкции.xlsx 27.1.2021 г.

Други документи № / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - Гробищен парк.pdf 27.1.2021 г.