е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-12 / 10.4.2018 г.

Събиране на оферти с обява №3/10.04.2018г. "Строително-монтажни/ремонтни работи на обект: Вътрешно преустройство на втори етаж от МБАЛ - Бяла Слатина, ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.4.2018 г.

Публикувано на: 10.04.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 25.4.2018 г.

Публикувано на: 25.04.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на срок за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за удължаване на срок за приемане на оферти.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Съобщение за допусната техническа грешка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за допусната техническа грешка.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.5.2018 г.

Публикувано на: 04.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Договор за СМР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 19.5.2021 г.