е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-1 / 6.6.2018 г.

"Ремонт на общински сграден фонд, включващ две обособени позиции: Обособена позиция №1 " Ремонт на санитарни възли на 2-ри етаж в ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци; Обособена позиция №2 "Ремонт на покрив на Народно читалище "Светлина 1927" с. Смирненски

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 3 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Указания и изисквания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания и изисквания-2018-1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 4 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация-ремонт общински сграден фонд.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 5 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Методика за оценка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика-2018-1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 6 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: КСС за обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС ОП-1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 7 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: КСС за обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС ОП-2.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 8 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект-2018-1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 9 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: ПРИЛОЖЕНИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-1 / 1 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: ОБЯВА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВА за СОО-ремонт общински сграден фонд.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / СОО-2 / 2 / 6.6.2018 г.

Публикувано на: 06.06.2018 г.
Коментар: Информация за Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за обява.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-1 / 10 / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 1 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от Комисия СОО ремонт.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-СОО-1 / 11 / 23.7.2018 г.

Публикувано на: 23.07.2018 г.
Коментар: ПРОТОКОЛ № 2 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2-Ремонт общ.сграден фонд.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 12 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР ЗА ОП № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 29 за ОП 1-07.08.2018г.- Дикистрой СОО-1.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-СОО-1 / 13 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР ЗА ОП № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 30 за ОП 2-07.08.2018г.- Дикистрой СОО-1.pdf 5.1.2021 г.