е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-3 / 13.1.2020 г.

услуга по упражняване на авторски надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ при извършване на строително-монтажни работи за следният обект: "Ремонт на прилежащото пространство в двора на Средно общообразователно училище "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 13.1.2020 г.

Публикувано на: 13.01.2020 г.
Коментар: решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 13012020102633.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.3.2020 г.

Публикувано на: 13.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog.pdf 18.5.2021 г.