е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-26 / 13.9.2017 г.

ОБЯВА по чл.20, ал.3 от ЗОП: "Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане в рамките на проект BG05M9OP001-2.005- 0098 "Дневен център за възрастни хора с увреждания - шанс за активно включване" ДПБФП № BG05M9OP001-2.005- 0098, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva akt.vkl.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info publ. obqva Akt.vkl.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikacia обзавеждане_po.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) BLANKA dogovor_po.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci_po.docx 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 19.9.2017 г.

Публикувано на: 19.09.2017 г.
Коментар: Разяснение - отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie dostavka.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.9.2017 г.

Публикувано на: 25.09.2017 г.
Коментар: Протокол от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol - dostavka.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.10.2017 г.

Публикувано на: 06.10.2017 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Дог. и приложения.rar 21.1.2021 г.