е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-8 / 9.6.2020 г.

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект: "Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Обява № РД 9100 - 35/10.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие (Техническа спецификация; Образци за попълване; Проект на договор)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 21.1.2021 г.

Проекти № 3. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Проект парк гр. Бяла част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект парк Бяла част 1.zip 21.1.2021 г.

Проекти № 4. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Проект парк гр. Бяла част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект парк Бяла част 2.zip 21.1.2021 г.

Проекти № 5. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Дюлино
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино.zip 21.1.2021 г.

Проекти № 6. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Горица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица.zip 21.1.2021 г.

Проекти № 7. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Проект детска площадка с. Господиново
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Господиново.zip 21.1.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 8. / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Информация изх. № РД 2400 - 388/10.06.2020г. (ID9099381) за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 21.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 9. / 13.7.2020 г.

Публикувано на: 13.07.2020 г.
Коментар: Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 536/30.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия.pdf 21.1.2021 г.

Съобщение за връчен протокол № 10. / 22.7.2020 г.

Публикувано на: 22.07.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 7000 - 739/22.07.2020г. за връчване на протокол на "Актив Р" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за връчен протокол.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11. / 27.7.2020 г.

Публикувано на: 27.07.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 136/27.07.2020г. и приложенията към него (Техническа спецификация; Техническо предложение на изпълнителя; Ценово предложение на изпълнителя)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 21.1.2021 г.