е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ВП-67 / 18.6.2015 г.

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Брезник“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia injenering Brezniik_V_02.doc 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 tehnicheska dokumentacia.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 03-00-72 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie injenering.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ВП-67 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie injenering.pdf 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.7.2015 г.

Публикувано на: 09.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raziasnenie injenering.PDF 17.3.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.7.2015 г.

Публикувано на: 22.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) raziasnenie_obr. 55_7 i 8-8.doc 17.3.2021 г.

Решение за прекратяване № ВП-89 / 4.8.2015 г.

Публикувано на: 04.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie prekratqvane.PDF 17.3.2021 г.