е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-148 / 12.6.2020 г.

"РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.rar 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request (2).zip 20.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ 1.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОЕКТ.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 25.6.2020 г.

Публикувано на: 25.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ.pdf 20.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 5.8.2020 г.

Публикувано на: 05.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 8.9.2020 г.

Публикувано на: 08.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 20.1.2021 г.