е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка 13 / 22.4.2019 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП по проект: "Обновяване на лесопарк "Ичмята" " ,гр. Сунгурларе , община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 Техническо предложение.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Ценово предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №2 Ценово Предложение.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Образец №1 - Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №1-Оферта .docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Образец №2 Декларация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец №2-Сунгурларе-декларация.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Количествено стойностна сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС- ЛЕСОПАРК .xlsx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация1.xlsx 21.1.2021 г.