е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП COO-3 / 13.4.2017 г.

"Ремонт и модернизация на материално- техническата база на НЧ "Добруджа - 1929 г.с.Разделна, община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 2. / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Указание за участие / Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за подготовка на оферта - чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 4. / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Проекти за обекта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проекти.rar 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 1. / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Обява за ОП на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП/ Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД / Процедурата се провежда в изпълнение на Проект "Красива България", съгласно Споразумение № РД09-5 от 10.03.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за ОП - чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Образци към Указания за участие в процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № 5. / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 на Комисия.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № 6. / 18.5.2017 г.

Публикувано на: 18.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от 18.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_ПКБ_18.05.2017.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № 7. / 18.5.2017 г.

Публикувано на: 18.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от 18.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3_ПКБ_18.05.2017_final edition.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № 8. / 18.5.2017 г.

Публикувано на: 18.05.2017 г.
Коментар: Доклад от Председател на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от председател.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № 9. / 18.5.2017 г.

Публикувано на: 18.05.2017 г.
Коментар: Заповед № 344/18.05.2017 г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗЪЛНИТЕЛ.pdf 18.1.2021 г.