е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-24 / 16.7.2018 г.

Доставка на гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

№ /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie gorivo.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-134(1) / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № РД09-643 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за борсово представителство.pdf 24.1.2021 г.