е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-2 / 14.2.2017 г.

"Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, целодневни детски градини, детски ясли и социални заведения с делегирани от държавата дейности на територията на Община Лом" по шест обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Месо и месни продукти, риба, яйца" Обособена позиция № 2: "Консерви, сухи бобови, зърнени" Обособена позиция № 3: "Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди" Обособена позиция № 4: "Мляко и млечни продукти, майонеза, маргарин" Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия" Обособена позиция № 6: "Различни хранителни продукти"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.2.2017 г.

Публикувано на: 18.02.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 18.2.2017 г.

Публикувано на: 18.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts 1.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 7 / 18.2.2017 г.

Публикувано на: 18.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts 3.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 8 / 18.2.2017 г.

Публикувано на: 18.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts 4.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12 / 23.2.2017 г.

Публикувано на: 23.02.2017 г.
Коментар: Разяснения до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения до всички участници.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 7.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts 2.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 9 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts 5.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 10 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts 6.pdf 7.5.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 11 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKMBT_22317022217240.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_отваряне_цени_Д_2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol_3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 18 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 19 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Коментар: Решение 21
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_21.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор 201
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 201.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор 202
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 202.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор 203
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 203.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор 204
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_204.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор 205
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 205.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Договор 213
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 213.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 26 / 3.10.2017 г.

Публикувано на: 03.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazlogena porachka.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 27 / 6.11.2018 г.

Публикувано на: 06.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d2.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 28 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 202.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 29 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 203.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 30 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 204.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 31 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 205.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 32 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор по обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 213.pdf 7.5.2021 г.