е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Пазарни консултации ПК-5 / 6.12.2018 г.

"Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата - с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: Покана за представяне на оферти във връзка с провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pk5.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_LOM_GRADI.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA_2.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: Декларация за липса на свързаност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DEKLARACIQ_3.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: Техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TEHNI4ESKO PREDLOJENIE_4.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 6.12.2018 г.

Публикувано на: 06.12.2018 г.
Коментар: Ценово предложение и КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovo_predlojenie.xls 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 12.12.2018 г.

Публикувано на: 12.12.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol PK 5.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 12.12.2018 г.

Публикувано на: 12.12.2018 г.
Коментар: Решение 54
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie PK5.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 9 / 12.12.2018 г.

Публикувано на: 12.12.2018 г.
Коментар: Оферта 1, 2, 3, и Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3_oferti_Reshenie.pdf 30.7.2021 г.