е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка 328 / 24.7.2015 г.

Доставка на хляб, хранителни продукти и санитарни материали за нуждите на ЦДГ 6 гр. Дупница, обособена в осем позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1.ДОКУМЕНТАЦИЯ-ЦДГ №6.docx 18.1.2021 г.

Покана за участие № 328 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: ЦДГ 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokCDG6.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.8.2015 г.

Публикувано на: 12.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЦДГ № 6.pdf 18.1.2021 г.