е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-46 / 18.5.2018 г.

"Основен ремонт на общински обекти включени в капиталова програма за 2018 на община Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-46 / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление_001.pdf 21.6.2021 г.

Образци № 12-46 / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-46 / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация за участие.rar 21.6.2021 г.

Решения за откриване № 12-46 / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение_001.pdf 21.6.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-46/185 / 12.6.2018 г.

Публикувано на: 12.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване_001.pdf 21.6.2021 г.