е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-18 / 8.5.2014 г.

Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по проект "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г." с три обособени позиции: "Обособена позиция 1. "Градска среда и велоалея"; "Обособена позиция 2. "Изграждане на социални жилища и открита спортна площадка в кв. Младеново"; "Обособена позиция 3. "Рехабилитация/Реконструкция на сгради";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № 2 / 28.10.2014 г.

Публикувано на: 28.10.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_OP_1.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 3 / 10.11.2014 г.

Публикувано на: 10.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_OP_2.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 4 / 10.11.2014 г.

Публикувано на: 10.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_skl_dog_OP_3.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 24.2.2015 г.

Публикувано на: 24.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_proektirane_OPRR.zip 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_plashtane_po-proekt.pdf 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 5.5.2015 г.

Публикувано на: 05.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvursheni_plashtaniq_po _proekt.xls 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 6.11.2015 г.

Публикувано на: 06.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvursheni_plashtaniq_po _proekt.xls 20.6.2021 г.

Други документи № 8 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_dog izp_TP za OP 1.doc 20.6.2021 г.

Други документи № 9 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_dog izp_TP za OP 2.doc 20.6.2021 г.

Други документи № 10 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_dog izp_TP za OP 3.doc 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 17.12.2015 г.

Публикувано на: 17.12.2015 г.
Коментар: инфо за окончателни плащания по договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за извършено плащане по проект подготовка на инвестиц. проекти.xlsx 20.6.2021 г.

Други документи № 12 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dogovor_148.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 13 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_izp_dogovor_171.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 14 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izp_dogovor_174.pdf 20.6.2021 г.