е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-15 / 31.1.2019 г.

Открита процедура:"Извършване на строително монтажни работи за проект: "Обновяване на площади в четири населени места на територията на община Белица" по четири обособени позиции:Обособена позиция №1 "Обновяване на площади в гр. Белица", Обособена позиция №2 "Обновяване на площади в с. Бабяк", Обособена позиция №3 "Обновяване на площади в с. Горно Краище", Обособена позиция №4 "Обновяване на площади в с. Дагоново"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie - Prilojenie 1a.pdf 22.1.2021 г.

Решение за окриване на процедура № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - Prilojenie 1.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 22.1.2021 г.

Проекти № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojenie 4 - Proekti Belica.rar 22.1.2021 г.

Проекти № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojenie 4 - Proekti Babqk.rar 22.1.2021 г.

Проекти № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojenie 4 - Proekti Gorno Kraishte.rar 22.1.2021 г.

Проекти № / 4.2.2019 г.

Публикувано на: 04.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prolojenie 4 - Proekti Dagonovo.rar 22.1.2021 г.

Протокол № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Доклад № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad i Grafik.pdf 22.1.2021 г.

Решение № / 29.3.2019 г.

Публикувано на: 29.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP2.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 17.5.2019 г.

Публикувано на: 17.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP4.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 5.12.2019 г.

Публикувано на: 05.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP1.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP2.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP3.pdf 22.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP4.pdf 22.1.2021 г.