е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-145 / 12.2.2020 г.

"Извършване на строително-монтажни работи по "Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от помпена станция с. Славеево до изпускателна шахта № 1"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 2 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на въпрос.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 14.5.2020 г.

Публикувано на: 14.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление за отваряне на цени.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 8 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 9 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № 10 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране № 11 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-22 от 02.06.2020.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА Д-75.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 13 / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка Д-75.pdf 20.6.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 14 / 4.3.2021 г.

Публикувано на: 04.03.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен договор.pdf 20.6.2021 г.