е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-145 / 12.2.2020 г.

"Извършване на строително-монтажни работи по "Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от помпена станция с. Славеево до изпускателна шахта № 1"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 2.4.2020 г.

Обявление № 2 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 2.4.2020 г.

Документация за участие № 5 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 2.4.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на въпрос.pdf 2.4.2020 г.