е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО11-2019 / 29.11.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. "Иван Вазов" в регулацията на гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: ОБЯВА СОО11-2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява СОО11-2019.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор ДЕРЕ.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Образци за порълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - образци -дере.docx 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_001.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.2.2020 г.

Публикувано на: 21.02.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 25.1.2021 г.