е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0002 / 21.2.2018 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333534343735
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 16.1.2021 г.

№ / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци и проект на договор.doc 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 831265/21.02.2018 / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Стойност: 160 000,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 831274/21.02.2018 / 21.2.2018 г.

Публикувано на: 21.02.2018 г.
Стойност: 160 000,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Договор проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор проект.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1121/28.02.2018 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: До всички заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изх.№1121_28.02.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № 832635/28.02.2018 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение допълване информация.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Коментар: Съобщение цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_17.04.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_23.04.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Решение №372/02.05.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 372_02.05.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възл.поръчка ел.енергия.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.6.2018 г.

Публикувано на: 20.06.2018 г.
Коментар: Договор №41-114_14.06.2018 г
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор_Доставка ел.енергия.pdf 16.1.2021 г.