е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 50 / 12.12.2016 г.

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 4 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-20.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 2 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie 12-00-134.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheska dokumentacia.rar 20.6.2021 г.

Решение за прекратяване № 5 / 20.12.2016 г.

Публикувано на: 20.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane_inhenering4.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 6 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prekratena porocedura.pdf 20.6.2021 г.