е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-94 / 9.11.2017 г.

Доставка на газьол за промишлени и ковунални цели на звената на бюджетка издръжка на територията на община Никопол

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № 12-94 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за възложена поръчка 794291.pdf 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-94 / 9.11.2017 г.

Публикувано на: 09.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решения_001.pdf 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-94 / 2.1.2018 г.

Публикувано на: 02.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване г_001.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-94 / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) борсов договор.pdf 28.11.2021 г.