е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-11 / 22.7.2019 г.

"Възстановяване на щети по гори на общ. Кресна от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1. pokana.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. оферта.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3. KSS_Kresna_финално_Транспорт.xlsx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2019 г.

Публикувано на: 22.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4. Техн.Спецификация - Транспорт.xlsx 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Коментар: протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) paz11.pdf 28.11.2021 г.