е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-53 / 21.2.2019 г.

["Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-2.005-0019 "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом" по три обособени позиции: Обособена позиция№1: Организиране и провеждане на публични събития Обособена позиция №2: Изработване на билборд, постоянна табела, банер и промоционални материали (промопакети) Обособена позиция № 3: Изработване на печатни информационни материали (информационни дипляни и стикери), включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП. (запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 21.2.2019 г.

Публикувано на: 21.02.2019 г.
Коментар: Информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за адреси на институции.docx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq_udalg_srok_U_53.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie u53.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 1.3.2019 г.

Публикувано на: 01.03.2019 г.
Коментар: Заповед за удължаване срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved u53.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_U_53_2018.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_U_53_2018.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 18.3.2019 г.

Публикувано на: 18.03.2019 г.
Коментар: Протокол №2А
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2A_U_53_2018.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Договор 83 по ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 81 OP3 U53 -.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Договор 70 по ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 70 OP2 U53 -.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 22.4.2019 г.

Публикувано на: 22.04.2019 г.
Коментар: Договор 74 по ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog 74 OP1 U53 -.pdf 19.5.2021 г.