е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 21.5.2020 г.

00384-2020-0008 "Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 27.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 30.6.2020 г.

Публикувано на: 30.06.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на цени.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.7.2020 г.

Публикувано на: 14.07.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 4.11.2020 г.

Публикувано на: 04.11.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 11 / 4.11.2020 г.

Публикувано на: 04.11.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 12 / 30.12.2020 г.

Публикувано на: 30.12.2020 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 27.1.2021 г.