е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 21.5.2020 г.

00384-2020-0008 "Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.5.2020 г.
Файлове актуални към: 25.5.2020 г.

Документация за участие № 1 / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 25.5.2020 г.